Ellen Niit

Lapsepõlv


"Minu lastetuba oli õieti mu vanaisa talu karjamaal või siis linnas mu ema suure töölaua all, kus oli mu nukutuba. Minu lastetoal oli kuidagi väga kõrge helesinine lagi, ka ülekantud mõttes, niisugune puhas ja natuke ülev. Seal sees oli muidugi ka kõik igapäevane, aga mingi igapäevahardus käis selle asjaga kaasas. See sõltus nähtavasti suurel määral me ema iseloomust ja tema isikust."

("Lapsepõlvest tuleme kõik" Reet Made)
Picture
Elleni vanemad - ema Helena Hiob, neiuna Morell, ja isa Otto Hiob - abiellusid 1920-ndal aastal.
Pilt: raamatust "Kallid kaasteelised" Jaan Kross


Picture
8-aastaselt (1936)
    Ellen Niit sündis 13.juulil 1928. aastal Tallinna Keskhaiglas. Tema isa, Otto Fromhold Hiob, oli vasesepp ja aparaadimeister. Seetõttu käis ta tihti pikkadel tööreisidel Lätis ja Leedus ning ka Tallinnas olles viibis ta harva kodus. Palju lähedasem oli Ellen oma ema Heleniga, kes töötas õmblejana. Emale meeldis sageli laulda. Kõige paremini ongi Ellen Niidule meelde jäänud laul "Minu isamajakene". Tema ema pidas haridust väga tähtsaks, kuna polnud seda ise saanud. Helenil oli küll helge mõistus, aga paljulapselises peres ei jätkunud ressursse tema koolitamiseks. 1921. aasta veebruaris, kui Ellenit polnud veel olemas, sündis tema õde Linda,  kes suri ühe kuu vanuselt.
    1936. aasta sügisel läks Ellen kooli -  Tallinna Linna XIV Algkooli.                                                                                                             
                                                                                                              Pilt: raamatust "Lapsepõlvest tuleme kõik" Reet Made


"Muidu oli XIV algkool meeldiv. See oli väike tütarlastekool. Õdus puumaja ei olnud liialt koormatud. Igat klassi oli ainult üks. Ja kõikidel vahetundidel mahtus väikeste plikade parv kas saali ringmänge mängima või suurde rohtaiaga ühendatud kooliõue põlise pirnipuu alla palli lööma. Hüppenöörid ja keksimine olid isegi keldrikorra koridorides lubatud.
(Kirjandusnimestik Anu Kehman ja Tiia Suls, Ellen Niidu autobiograafia "Inimesi, paiku, suundumusi mu varasest lapsepõlvest")

    1938. aasta oktoobris kolis Ellen Niidu pere Tapale, kus tema isa oli saanud vasesepa töökoha raudteedepoos. Ellen läks siis Tapa Linna Algkooli kolmandasse klassi.
   

Noorus

Picture
Foto aastast 1957
        1943. aastal saadeti Ellen Tallinnasse keskkooli. Tallinna 4. Keskkooli ajal elas ta oma tädi ja vanaisa juures. Sealt sai alguse ka tema luule. Kooli lõpetas ta kuldmedaliga.
1947. aastal astus Tartu ülikooli, kus õppis eesti keelt ja kirjandust. Samal ajal käis kuulamas ka soome-ugri keelte loenguid, kust sai alguse ka tema tõlkija amet. Hiljem, 1952-1956 õppis Tartu ülikoolis eesti lastekirjandust.

"Sellest vanast rasvast olen lastekirjanikuna elanud vaat et siiamaani." (Keel ja Kirjandus, nr 7 1998)

    Ellen Niit kuulus nii Tartu kui ka Tallinna Noorte Autorite Koondisse. Tartu Kirjanike majast on tal aga nukrad mälestused.

"Mina sain seal peamiselt nahutada, et ma ei luuleta ideoloogiliselt õigesti." (Keel ja Kirjandus, nr 7 1998)

Pilt: raamatust "Kallid kaasteelised" Jaan Kross

1956. aastal määrati Kirjanike Liidu luulekonsultandiks Tallinnas. Seal oli tema ülesandeks noori autoreid organiseerida ja korraldada noorte autorite seminare. Kuid 1961. aastal  pidi ta sellest ametist loobuma.

" Mind pukseeriti Kirjanike Liidu konsultandiametist minema. Ikka jälle ideoloogilistel põhjustel. Olin harrastanud vabavärssi ja muidu "vastikult" käitunud. Mulle anti mõista, et kui ma ise ära ei lähe, siis mind vallandatakse. ..." (Keel ja Kirjandus, nr 7, 1998)

Ellen Niit on töötanud ka Eesti Televisioonis. Samal aastal (1961), kui ta lahkus konsultandiametist, tuli tal võimalus saada televisioonis välistoimetaja koht. Tema kohustuseks oli kirjutada kuus kaks stsenaariumi lastesaadete jaoks. Seda ametit pidas ta 1963. aastani. Pärast seda jätkas ta vabakutselise kirjanikuna.
Mõtteid emast

Picture
Ellen Niit emaga Toompea jalamil (1930)
" Ta oli niisugune helge inimene, õmbleja, kes hommikust õhtuni laulis oma töö juures ja sellega ülendas ka minu olemist."

("Lapsepõlvest tuleme kõik" Reet Made)

Mõtteid isast


"Ta oli niisugune rõõmus ja pedantne inimene, tema sahtlid olid nii korras, et mul hakkas alati häbi. Ta käekiri oli nii korralik, et paha oli vaadata. Aga sealjuures oli ta ka kuidagi vabameelne, ta ei nõudnud ilmtingimata niisugust pedantsust teiste käest. Ta õpetas mind sirklit kasutama."

("Lapsepõlvest tuleme kõik" Reet Made)Edasine elu

Picture
Haridustee
Picture
Perekond